COSCUP 2022 OpenStreetMap x Wikidata 聯合議程軌

COSCUP 2022 OpenStreetMap x Wikidata 聯合議程軌

 

COSCUP 2022 OpenStreetMap x Wikidata 聯合議程軌
時間:20220730 1000 - 1600
地點:台灣科技大學 TR212教室
免費入場
COSCUP 2022 活動資訊:https://coscup.org/2022/zh-TW/
 
1000 - 1030 Wikidata基礎編輯教學 劉健豐
1300 - 1330 維基聯盟補助甘苦談 主持人:王文岳 與談人:Dennis Raylin Chen、KOKUYO
台灣科技大學 TR212教室 / 台灣科技大學

イベントチケット

チケット種別 販売期間 価格
一般票

~ 2022/07/30 16:00(+0800) 販売終了
  • 無料
次へ